1414. 1. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 19. november 1405, hvorved hertuginde Elisabeth af Slesvig pålægger kongens frisere at adlyde dronning Margrete eller den, hun befaler.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herris føthelses aar thusendefirehundræthæ aar vpæ fiortende aar vpæ beatorum Philippi et Jacobi apostolorum dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangiffleghe fore oss owerlæset eet opet breff w raget oc w skrapet oc j alle made wfalschet oc w misthenkelicht meth sant oc wist jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wæl bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Wy Elyzabet van godes gnaden hertichynne to Sleswych (etc. = DD 1405. 19. nov., nr. 14051119001) ♦

Ok til mere witerlicheet her vm hafue wy ladet ware jncigle hænges ffore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.