1414. 1. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 30. april 1407, hvorved Stig Andersen og hans søn Povl Stigsen bekender at have fået Vellinge birk i Middelsom herred på livstid af kong Erik og dronning Margrete.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herris føthelses aar thusendefirehundrethæ vpæ thet fiortende aar vpa beatorum Philippi et Jacobi apostolorum dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangiffleghe fore oss owerlæset eet opet pærkmæns breff w raget oc w skrapet ok j alle made w falsket oc w misthenkelicht meth sanne oc wisse hengende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wæl bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Wj Stigh Andersson (etc. = DD 1407. 30. apr., nr. 14070430001) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm hafue wj ladet ware jncigle henges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.