1414. 1. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et landstingsvidne fra 3. aug. 1407, hvorved Oluf Pedersen skødede en ødegård i Snekkerup og to gårde i Syv til landsdommeren Jens Gyrstinge på dronning Margretes vegne.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lancken awapn gøre witerlicht oc openbare alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusende firehundrethe vpa thet fiortænde aar vpa beatorum Philippi et Jacobi apostolorum dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæset eet opet pærkmens breff vraghet oc vscrapet oc j alle made vfalsket oc v misthænckelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc alsthings wel bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Allæ mæn thettæ breff høræ eller se (etc. = DD 3. aug. 1407, Diplomatarium Danicum nr. 14070803001) ♦

Oc til meræ witerlichet her vm hauæ wi ladet wore jncigle hænges foræ thennæ scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse