[1414.] 1. maj.


Heinrich 3., greve af Holsten, beder byen Kiel om at sende ham så mange bevæbnede mænd som muligt, da han har i sinde at undsætte Fresenborg ved Gottorp, som belejres af kong Erik 7. af Pommerns styrker.

Tekst

Hinricus Dei gratia dux Sleswicensis et Holsatie comes.

Unse vr{ue}ndtlicken ghunste tovorn, erlicken borgermester und ratmanne.

Willet weten dat de vyande de Fresenborg by Gottorpe belecht hebben[1] , dat wy gerne entsetten wollen.

Bydde wy vr{ue}ndtliken dat gy uth juwer stat utmaken alse gy allermeste k{oe}nen de verdig syn mit eren harnische unde by uns syn to Gottorpe, nu am donnersdaghe negest kommende to middage, unde sick darna richten acht dage up ere eghene kost by uns to blivende.

Wegert uns des nicht, dat wille[2] wy fr{ue}ndtlicken vorschulden.

Screven an sunte Wolbergen daghe under unsem jnghesegel.

1. hebben] hebbe, Neues staatsbürg. Mag. l.l. 2. wille] will, Neues staatsbürg. Mag. l.l.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.