1414. 3. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på fire breve. I det første fra 4. august 1365 erklærer rådmænd og borgere i Viborg, at Mads Kampharth har skødet sin andel i en gård i Skt. Hans sogn sammesteds til Anders Skytte.

I det andet fra 25. maj 1367 giver kong Valdemar 4. Atterdag Anders Skytte, borger i Viborg, låsebrev på en gård i Skt. Hans sogn sammesteds.

I det tredje fra 7. januar 1381 bevidner borgmestre, rådmænd og borgere i Viborg, at Jakob Jensen har solgt sin arvelod i en gård vest for Skt. Hans kirkegård samt sin arvelod i løsøret til Peder Jensen for fuld betaling.

I det fjerde fra 15. april 1406 sælger og skøder Peder Jensen, bymand i Randers, til dronning Margrete den stenhusgård vest for Skt. Hans Kirke i Viborg, som han tidligere selv beboede.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lancken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelses aar thusende firehundrethe vpa thet fiortænde aar vpa invencionis sancte crucis dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæsne opne pærkmens breff v raghethe oc v scrapethe oc j alle made v falskethe oc v misthænckelighe meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglethe hele oc holdne oc alsthings wel bewarethe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus[1] (etc. = Dipl. Dan. 3. rk. VII nr. 273) ♦

Valdemarus dei gratia[2] (etc. = Dipl. Dan. 3. rk. VIII nr. 27) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. II nr. 104) ♦

Jac Pæther Jenssøn[3] (etc. = DD 1406. 15. apr., nr. 14060415001) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wy ladet wore jncigle hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

1. Omnibus presens scriptum cernentibus] understreget. 2. Valdemarus dei gratia] understreget. 3. Jac Pæther Jenssøn] understreget.

Oversættelse