1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 4. januar 1342, hvorved Peder Larsen erkender at skylde kong Valdemar 4. Atterdag 140 mark sølv og stiller sin befæstede gård i Vilsted som sikkerhed herfor.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herris føthelses aar thusende firehundræthæ vpæ thet fiortende aar vpæ sancti Urbani pape et martiris dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangiffleghe fore oss owerlæseet eet opet pærkmæns breff w raget oc w scrapet oc j alle made w falsket oc w mistenkelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wæl bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum (etc. = Dipl. Dan. 3. rk. I nr. 209)

Oc til mere witerlicheet her vm haue wy ladit wore jncigle henges ffore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.