1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 1. november 1396, hvorved ærkebiskop Jakob af Lund bevidner, at hr. Tue Galen af Näsbyholm, ridder, har skødet halvdelen af Jens Uffesens stenhusgård i Malmø til hr. Folkvin, provst i Lund.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herris føthelses aar thusendefirehundræthe vpæ thet fiortende aar vpa sancti Urbani pape et martiris dagh hafuæ seet oc schothet oc hørt grangiffleghe fore oss owerlæset eet opet perns breff v raget oc v scrapet oc j alle made v falsket meth sant oc wist hengende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wæl bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. VI. nr. 166) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm hafuæ wj ladet ware incigle henges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.