1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 4. februar 1400, hvorved hr. Folmer Jakobsen (Lunge (af Højstrup)) overdrager en række breve og panter til dronning Margrete.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lancken awapn gøre witerlicht oc openbare alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusende firehundræthe vpa thet fiortænde aar vpa sancti Urbani pape et martiris dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæset eet opet pærkmæns breff v raghet oc v scrapet oc j alle made v falsket oc v misthænckelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc alsthings wel bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Jæk Folmar Jacopssøn riddære (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. VII. nr. 230) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wi ladet ware jncigle hengis fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.