1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på tre breve. I det første fra 7. februar 1400 sælger hr. Niels Sivertsen Bassebol i Store-Torøje og gods i Havnelev i Stevns herred til dronning Margrete, der har indløst godset fra hr. Folmer Jakobsen, som havde det i pant.

I det andet fra 6. februar 1400 bevidner kong Erik 7. af Pommern, at hr. Niels Sivertsen, ridder, har skødet sit gods i Havnelev samt Bassebol til dronning Margrete.

Det tredje er et landstingsvidne fra 3. marts 1400 om, at det gods, som hr. Niels Sivertsen ejede i Havnelev m.fl. steder, var blevet lovbudt på Sjællands landsting og derefter skødet af ham til dronning Margrete.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter wor herris føthelses aar thusende firehundrethe vpæ thet fiortende aar vpa sancti Urbani pape et martiris dagh hafuæ seet oc skoet oc hørt grangiffleghe fore oss owerlesnæ opnæ perns breff w ragheth oc w scrapeth oc j alle made w falsketh oc w misthenkelighe meth sanne oc wisse hengende jncigle jncigledhe hele oc holdne oc allstings wæl bewaredhe huilke breff luder[1] ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Jæk Nicles Sywardssøn riddere (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. VII. nr. 240) ♦

Ericus dei gratia (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. VII nr. 237) ♦

Allæ mæn thettæ breff høræ æller see (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. VII nr. 261) ♦

Ok til mere witerlicheet her vm hafue wy ladet ware jncigle henges ffore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

1. luder] = lude.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.