1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 1. februar 1406, hvorved kong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Svend Udsen, ridder, og hr. Stig Andersen (Hvide), væbner, på rettertinget har skødet gården og borgen Tordrup og Tordrup fang med alle tilliggender til ridderen hr. Mogens (Pedersen) Munk på dronning Margretes vegne.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gireth van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herris føthelses aar thusende firehundræthæ vpa thet fiortende aar vpa sancti Urbani pape et martiris dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangiffleghe fore oss owerlæset eet opet pærkmæns breff w raget oc w skrapet oc j alle made w falsket oc w misthenkelicht meth sant oc wist hengende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wæl bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Ericus dei gratia (etc. = DD 1406. 1. feb., nr. 14060201001) ♦

Och til mere witerlicheet her vm hafuæ wy ladet ware incigle henges ffore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.