1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 1. februar 1406, hvorved kong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Peder Nielsen (Gyldenstierne) af Ågård, ridder, på rettertinget har indrømmet ingen ret at have til Tordrup og Tordrup fang.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herris føthelses aar thusende firehundræthæ vpæ thet fiortende aar vpa sancti Urbani pape et martiris dagh hafuæ seet oc skoet oc hørt grangiffleghe fore oss owerlæset eet opet perkmæns breff w raget oc w scrapet oc j alle made w falsket oc w misthenkelicht meth sannt oc wist hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wæl bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som hær æfter følgher ♦

Ericus dei gratia (etc. = DD 1406. 1. feb., nr. 14060201002) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm hafuæ wy ladet ware incigle henges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.