1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 10. februar 1406, hvorved hr. Svend Udsen og hans hustru Kristine Andersdatter (Hvide) stadfæster det skøde, som fru Kristines fader, hr. Anders Uffesen (Hvide), havde givet kong Valdemar 4. Atterdag på den befæstede gård Tordrup med tilliggende gods i Galten og Hovlbjerg herreder.

Tekst efter A.

Tekst

Wi Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lancken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelses aar thusende fire hundræthe vpa thet fiortænde aar vpa sancti Urbani pape et martiris dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæset eet opet pærkmens breff v raghet oc v scrapet oc j alle made v falsket oc v misthænckelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc alsthings wel bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Jak Swen Vdhssøn ridderæ (etc. = DD 1406. 10. feb., nr. 14060210001) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wy ladet wore incigle hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.