1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 11. februar 1406, hvorved Hr. Peder Nielsen (Gyldenstierne) af Ågård udveksler breve angående købet af gården Tordrup m.m. gods i Nørrejylland, med hr. Svend Udsen, der ikke kunne hjemle ham godset, eftersom hr. Svends svigerfar, hr. Anders Uffesen (Hvide), tidligere havde skødet det til kong Valdemar 4. Atterdag og fået betaling derfor.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lancken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelses aar thusende firehundrethe vpa thet fiortænde aar vpa sancti Urbani pape et martyris dagh hafue seet oc skoet oc hort grangifleghe fore oss ouerlæset eet opet pærkmens breff v raghet oc v scrapeth oc j alle made v falsket oc v misthænckelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc alsthings wel bewaret huilkit breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Jæc Pæther Nielssøn aff Agarth riddere (etc. = DD 1406. 11. feb., nr. 14060211001) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wy ladet wore incigle hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.