1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 11. februar 1406, hvorved Stig Andersen (Hvide), væbner, stadfæster det skøde, som hans fader hr. Anders Uffesen (Hvide) havde givet kong Valdemar 4. Atterdag på gården Tordrup, og oplader gården med tilliggende gods til dronning Margrete.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter wor herres føthelses aar thusende firehundrethæ vpæ thet fiortende aar vpa sancti Urbani pape et martyris dagh hafuæ seet oc skoet oc hørt grangiffleghe ffore oss owerlæset eet opet pærkmæns breff w raget oc w scrapet oc j alle madæ v . falsket oc v misthenkelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wæll bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Jac Stygh Anderssøn aff wapn (etc. = DD 1406. 11. feb., nr. 14060211002) ♦

Ok til mere witerlichet her vm hafue wy ladet wore incigle henges for thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.