1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på to breve.

I det første fra 23. august 1406 erklærer kong Erik 7. af Pommern, at ridderen hr. Bjørn Svendsen af Blegind på rettertinget har skødet Uregård til dronning Margrete.

I det andet fra 6. september 1406 afhænder og skøder hr. Bjørn Svendsen Uregård i Tistrup sogn i Vardesyssel til dronning Margrete.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lancken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusende firehundrethe vpa thet fiortænde aar vpa sancti Urbani pape et martiris dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæsne opne pærkmens breff v raghethe oc v scrapethe oc j alle made v falskethe oc v misthænckelighe meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglethe hele oc holdne oc alsthings wel bewarethe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Ericus dei gratia (etc. = DD 1406. 23. aug., nr. 14060823001) ♦

Jæk Biørn Swenssøn riddere (etc. = DD 1406. 6. sep., nr. 14060906004) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wi ladet wore incigle hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.