1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på to breve.

Det første er fra 9. september 1406, hvorved Jens Hval afhænder og skøder forskelligt, opregnet gods i Vendsyssel til dronning Margrete.

Det andet fra 11. september 1406 er rettertingsvidnet, hvorved kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Jens Hval på rettertinget har skødet gods i Hesselbæk, Bindslev, Skibsby, Tolstrup, Harritslev, Bagterp og Hæstrup til dronning Margrete repræsenteret ved ridderen Mogens Munk.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herris føthelses aar thusendæ firehundræthæ vpæ thet fiortende aar vpa sancti Urbani pape et martiris dagh hafuæ seet oc skoet oc hørt grangiffleghe fore oss owerlesnæ opnæ perns breff w raghedhæ oc w skrapedhæ oc j alle mate wfalskedhæ oc w misthenkelighæ meth sanne oc wisse henghende jncigle jncigle[d]he hele oc holdne oc allstings wæl bewarede huilkæ breff ludæ ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Jæk Jønes Hwall (etc. = DD 1406. 9. sep., nr. 14060909001) ♦

Ericus dei gratia (etc. = DD 1406. 11. sep., nr. 14060911002) ♦

Ok til mere witerlicheet her vm hafue wy ladet ware incigle hengis ffore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.