1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 1o. september 1406, hvorved hr. Peder Nielsen af Ågård kvitterer hr. Svend Udsen for de 200 lybske mark, som han havde betalt denne på Tordrup, før end han vidste, at kronen havde ret til gården.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbare alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herris føthelses aar thusendefirehundræthæ vpæ thet fiortende aar vpa sancti Urbani pape et martiris dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghæ fore oss owerlæset eet opet perns breff w raget oc w scrapet oc j alle made wfalsket oc w misthenkelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wæl bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Jæk Pædher Nielssøn aff Agarth (etc. = DD 1406. 10. sep., nr. 14060910001) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm hafuæ wy ladet ware incigle henges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.