1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et rettertingsvidne fra 17. september 1406, hvori Sacheus More skøder, hvad han måtte have af gods i Vesterbølle og Torup, til dronning Margrete.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere . Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herres føthelsæs aar thusende firehundræthæ vpæ thet fiortende aar vpæ sancti Urbani pape et martiris dagh hafuæ seet oc skoet oc hørt grangiffleghe ffore oss owerlæset eet opet perns breff w raget oc w scrapet oc j alle made w falsket oc w misthenkelicht meth sant oc wist hengende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wæl bewaret huilket breff luder <ordh>[1] fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Ericus dei gratia (etc. = DD 1406. 17. sep., nr. 14060917005) ♦

Ok til mere witerlicheet her vm hafwæ wy ladet wore incigle henges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

1. <ordh>] mangler, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.