1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på tre breve.

I det første fra 4. oktober 1406 erklærer kong Erik 7. af Pommern, at ridderen hr. Folmer Jakobsen (Lunge) på rettertinget har stadfæstet sin tidligere skødning af godset Højstrup og tilhørende gårde til dronning Margrete.

I det andet fra 6. oktober 1406 vidner landsdommer Jens Gyrstinge og 8 navngivne mænd, at hr. Folmer Jakobsen (Lunge) tidligere på rettertinget har skødet gården Højstrup i Stevns med alt tilliggende gods til dronning Margrete, og at Jens Gyrstinge nu på hr. Folmer Jakobsens anmodning på hans vegne her på landstinget har skødet Højstrup til Klaus Skinkel på dronning Margretes vegne.

I det tredje fra 2. marts 1407 skøder hr. Folmer Jakobsen (Lunge) på Sjællands landsting gården Højstrup med alle tilliggender til dronning Margretes repræsentant Klaus Skinkel, efter at han tidligere har skødet den til hende på rettertinget og ladet landsdommeren for Sjælland gøre det på landstinget.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lancken awapn gøre witerlicht oc openbare alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelses aar thusende firehundræthe vpa thet fiortænde aar vpa sancti Urbani pape et martiris dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæsne opne pærkmens breff v raghethe oc v scrapethe oc j alle made v falskethe oc v misthænckelighe meth sanne oc wisse hængende jncigle inciglethe hele oc holdne oc alsthings wel bewarethe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Ericus dei gratia (etc. = DD 1406. 4. okt., nr. 14061004001) ♦

Jek Jens Gørstinge landsdomere (etc. = DD 1406. 6. okt., nr. 14061006001) ♦

Jæk Folmar Jacopssøn riddere (etc. = DD 1407. 2. mar., nr. 14070302001) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wi ladet wore jncigle hengis fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.