1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 26. februar 1407, hvorved biskop Peder af Roskilde bekender vedrørende kapitlets trætte med hr. Bjørn Olufsen om Hjortsholm, at man i nærværelse af dronning Margrete var enedes om at mødes igen inden fjerde påskedag det følgende år og da acceptere dronningens afgørelse som endelig.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herris føthelses aar thusendefirehundrethæ vpa thet fiortende aar vpa sancti Urbani pape et martiris dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangiffleghe fore oss owerlæset eet opet pærkmæns breff w raghet oc w scrapet oc j alle made w falsket oc w misthenkelicht meth sanne oc wisse hengende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wæll bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Wy Pæther meth gudhs nathæ byschop j Roskilde (etc. = DD 1407. 26. feb., nr. 14070226001) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm hafue wy ladet wore jncigle henges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.