1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på hr. Niels Strangesens (Bild) genbrev til dronning Margrete og kong Erik fra 12. februar 1408 om de vilkår, hvorpå han har modtaget slottene Ørum og Hillerslev i Thy i forlening.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre [eller] see oss æfter war herris føthelses aar thusende firehundræthæ vpæ thet fiortende aar vpa sancti Urbani pape et martiris dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangiffleghe fore oss owerlæset eet opet perns breff w raget oc w scrapet oc j alle made w falsket oc w misthenkelicht meth sanne oc wisse hengende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wæl bewaret hwilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Jæk Niels Strangessøn riddere (etc. = DD 1408. 12. feb., nr. 14080212001) ♦

Ok til mere witerlicheet her vm hafuæ wy ladet ware incigle henges fore thænne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis etcetera.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.