1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et tingsvidne fra 3. maj 1408 om, at Godskalk Porsfeld under tvang har udkøbt Mads Pallesen af Holbøl mølle, skønt det var bondegods.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lancken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusende firehundræthe vpæ thet fiortende aar vpa sancti Urbani pape et martyris dagh hafue seet oc skoet och hørt grangifleghe fore oss ouerlæset eet opet pærkmens breff v raghet oc v scrapet oc j alle made v falsket oc v misthænckelicht meth sant oc wist hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc alsthings wel bewæret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Vytlych sy al den ghenen (etc. = DD 1408. 3. maj, nr. 14080503002) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wy ladet wore jncigle hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.