1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 12. december 1410, hvorved hr. Hans Podebusk kvitterer dronning Margrete for 1200 lybske mark, hvoraf han har haft Sønderlyng herred i pant for de 1000 mark.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lancken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter wor herres føthelses aar thusendefirehundrethe vpa thet fiortende aar vpa sancti Urbani pape et martiris dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangiffleghe fore oss owerlæset eet opet pærkmæns breff v raget oc v scrapet oc j alle made w falsket oc v misthenkelicht meth sanne oc wisse hengende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wel bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Jægh Hannes van Podbusk riddere (etc. = DD 1410. 12. dec., nr. 14101212001) ♦

Ok til mere witerlichet her vm hafue wy ladet wore incigle henges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.