1414. 3. juni. Helsingborg


Kong Erik 7. af Pommern tager borgerne i Tommarp, Skåne, under sin beskyttelse og stadfæster de privilegier, som de har fået af tidligere konger i Danmark.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Erik meth gudhs nadhe Danmarks . Swerighis Norghis Wendes oc Godes koning oc hertugh j Pomern . helsæ alle men som thettæ breff se æller høræ læsit kerlicæ meth gudh oc wor nadhe . ♦ oc kungøre . at wj aff sønnerligh . nadhe oc godh wiliæ haue taghit thesse breffwisere . burghere . oc bymen aff wor by Tommedhorp[1] meth then forde by . vnder wor serdelis nadhe oc wern . thøm oc theres gots oc hyoon . besønnerlicæ at beskirmæ oc wernæ . j allæ madæ . ♦

Oc vnne wj oc stadhfestæ thøm . alle priuilegia friheet oc nadher . som wore forfædhræ koninge j Danmark thøm vnt oc giuet hafue oc stadhfest . æfter thy som thessæ breff vtuise som wj haue ladit festæs til thettæ wort breff / ♦

Oc forbywdhe wj alle . wore æmbesmen . oc foghede oc alle andre ee hwo the hælzt ære[2] forde wor by æller bymen . j Thommædhorp athindræ æller vforrætte j noghre madæ . omod thennæ wor nadhe oc wiliæ vnder wor nadhe oc koninglighe heffnd . ♦

Datum Helsingburgh anno Domini mocdoxiiiio dominica trinitatis nostro sub secreto presentibus appenso ♦

1. Tommedhorp] Tamedhorp, Aa. 2. hælzt ære] ærehælzt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.