1414. 14. juni.


Olof Thomasson kvitterer for de 40 mark i rigask mønt, som rådet i Reval på vegne af hanseforbundet har betalt til ham for de sidste 12 års leje af Gotenhof i Novgorod.

Endvidere udlejer Olof Thomasson på landet Gotlands vegne atter Gotenhof til hanseforbundet for en tiårig periode. Lejen beløber sig til fem mark sølv i gotlandsk mønt pr. år.

Tekst efter Bunge l.l.

Tekst

Witlik si allen luden, de dussen bref sein eder horen lesen, dat ik Olef Thomassone , bekenne und betuge in desseme openen breve, dat ik to vuller genochte entfangen und upgeboret hebbe van den ersamen heren, deme raede to Revalle, den vorsetenen tins van der Ghoeten hove wegene to Naugarden, alse veertich mark Rigesch, van twelf jaren, dat de kopman des hoves gebruket und beseten hadden, na der eendracht, alse her Hinrik Stolte milder dechtnisse van des gemeinen kopmans wegene mit den Ghoeten und mit dem gantzen lande to Ghoetlande over een gedregen hadde.

Und ik Olef vorscreuen love vor mi und van der Ghoeten wegene und van des gantzen landes wegene to Ghoetlande, de mi dusser sake gemechtiget hebben, dat nine namaninge, noch ansprake, vorder van dusses geldes wegene schein ene schal in to komenden ewigen tiden.

Vortmer alse mi de Ghoeten und dat lant van des hoves wegene to Naugarden aller sake vullenkomen mechtich gemaket hebben, alle dink dar bi to doende und to latende, na utwisinge eres breves, so hebben de vorbenomeden ersamen heren, de raed to Revalle, mit mi over een gedregen van des gemeinen Dutschen kopmans wegene, alse dat de sulve kopman des sulven vorscreuen hoves bruken sal vort tein jar, und dar van juwelikes jars to gevende vif mark silvers Ghoetensches paimentes, alse men tellet twe und dertich ore vor de mark silvers.

Item wan de vorscreuen tein jar geleden sin, so sal der Ghoeten hof vorscreuen deme Dutschen kopmanne van der hense erst to boede staen umme redeliken tins, alse se des denne eens werden, und an beiden siden over een dregen mogen.

Item dat gebuwete des hoves dat gehoret sunte Petere to und deme gemeinen kopmanne, und de solen vort dat gebuwete besorgen und staende holden uppe des kopmans eventhure.

Item wan de tein jare vorscreuen geleden sin, wolden dan de Ghoeten den vorscreuen hof sulven besitten, si solen de Ghoeten dar to nemen twe Dutschen und twe Russen, und de kopman de sal dar ok to nemen twe Dutschen und twe Russen, de scholen dat gebuwete des vorbenomeden hoves schatten, und waer de achte dat gebuwete danne upp schatten, dar solent de Ghoeten deme Dutschen kopmanne vor betalen.

Weret ok sake, dat binnen den vorscreuen tein jaren jenige Ghoetensche koplude van deme lande to Ghoetlande to Naugarden quemen, und des betuchnisse brochten, under des landes ingesegele, de solen ere vrie stant hebben uppe der Ghoeten hove to Naugarden.

Dusser vorscreuen sake to merer getuchnisse der warheit und groterer bevestunge, so hebbe ik, Olef Thomassone , min ingesegel vor mi und vor mine erven, und van der Ghoeten wegene und des gantzen landes wegene, witliken an dussen bref doen hangen.

Gescreuen an sunte Vitis avende, int jar XIVc und XIV jaer.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.