1414. 29. juni. Århus kapitel


Jens Ågesen Lind, væbner, bekræfter at have solgt og skødet alt sit gods i Egå og Egå sogn i Lisbjerg herred til Jens Mogensen (Lang), kannik i Århus domkapitel. Han vedkender sig at have modtaget 15 lødige mark sølv.

Tekst efter Aa.

Tekst

Allæ mæn som thettæ breff høræ æller se skal thet witerlikt weræ ath jak Jæns Awesøn som kalles Lind som wapn ær widherkennes mik meth thessæ minæ obnæ bref ath hafwe skøt sald antwordet ok afhend een hedherlik man her Jæns Magnsøn canek j Arws alt mit gotz j Æghæ ok Æghæ sokn gard ok byggistet meth alt sin tilliggilsæ[1] sa som ær agher ængh skogh fiskæwatn fægangh wat ok thyrt rørende ok vrørende ok min jord j Æghæ sokn ok mark liggendes enkte vnden taghet

Ok kænnæs jak mik fæ ok fwlt werd vphafwæ boreth femtan lødhæ mark j redhæ godhe silf penninge for the forde gotz ♦

Framdeles tilbinder jak mik ok minæ arfwinge athfrj ok frelsæ then forde her Jæns Magnsøn æller hans arfwingæ the for gardhe ok gotz meth the for gardhe ok gotz tilliggilse for hwer manz hinder ok tiltalæ ♦

Til hwers[2] thingz witnæ tha sætter jak mit jncigel meth hedherlik herræ jnciglæ ok ander godhe mens sa som ær Pedher Gyllingh ærchidiækns Olaff Pedhersøns profwes j Arws Claws Knutsøn Claws Monik Niss Guthmundsøn wæpner Pedher Skyttæ Litlæ Awæ bymæn j Arws for thettæ breff ♦

Datum anno domini mcdxiiii die apostolorum Petri et Pauli . ♦

1. sin tilliggilsæ] sintil|liggilsæ, Aa. 2. Til hwers] el. Tilhwers, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.