1414. 29. juli. Guldstav


Kong Erik 7. af Pommerns brev udgivet ombord på orlogsskibet Den Store Ark ud for Guldstav, Langeland. Formodentligt er der tale om et privilegium til Nakskov, som blev genbekræftet af Christoffer af Bayern.

Tekst efter Aa1.

Tekst

Kong Christopher /: af Bayern eller dend Tredies :/ pergamentsbrev som confirmerer 1. Erics /: af Pomeren eller Den Ottendes :/ brev som er udgived under guldstav udj det skib som kaldtes dend Store Arck paa sancti Olufs dag anno 1414 . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.