1414. 18. august.


Orfejde udstedt til byen Lübeck af Åge Pedersen kaldet Vrese, født i Malmø, som havde siddet fængslet i Lübeck for sørøveri.

For orfejden garanterer Berhard v. Plessen, ridder, og Johann Cloet.

Udtog efter UBStL l.l.

Tekst

Ik Ake Peterssone anders gheheiten Vrese , gheboren to Malem{oe} in Schonen, bekenne openb{ae}r in desme breue vor allesweme, dat ik den erbaren heren borghermeisteren vnde radmannen der stad Lubek, eren borgheren, denren vnde den eren vnde eren nakomelingen ene rechte orpheyde ghedan hebbe vnde do mit craft dusses breues, van der wegen dat ik in eren sloten sat, darvmme dat ik mit minen br{oe}theren vnde husb{ue}nnen Johans Clote grepen wart, de mit zero{ue}e beteghen was.

[.....]

Desses to groter betuchnisse der warheit hebbe wy Bernd van Plesse , ridder, vnde Johans Cloet vorscreuen vnse inghesegel witliken mit vnsen willen vnde vulbord an dessen breff laten henghet.

Screuen vnde gheuen na der bord Cristi vyrteynhundert jar darna in dem vyrteynden jare, des neghesten sona{ue}ndes na der hemelvard vnser Vrowen.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.