1414. 1. september. Landskrona


Rikwan Johansen, borger i Landskrona, skøder en gård i Landskrona til Vinold Brokman, præst i Lund.

Tekst efter A.

Tekst

Ik Ricwan Iohanssøn borgher to der Landeskrone bekenne vnde betůghe openbare an desseme breue vor allen lůden de ene seen . horen . edder lesen dat ik hebbe vorkoft deme beschedene erwerdighen manne her Winold Brůkman en prester to Lunden mynen hoff dar ik nw to der tiid suluen jnne wone myd grwnd vnde bůwinghe vnde myd alle syner tobehøringhe de dar nw tohørt de liggende is vppe deme orde osten neghest Hinrich Bøgen unde heft an de brede . xviij . elen an de lenghe . lviɉ . elen welken hoff myd syner tobehøringhe vorebenomeden vor willekøre ik myd mynen rechten erfnamen her Winold Brůkman ergenanten vnde synen erfnamen vp tolatende vnde to skøtende also hir en landrecht vtwiset qwit vnde vryg vor alle hinder vnde tosprake iemendes an tokomenden tiden . wente he my to willen vnde to der noghe wol betalet is degher vnde altomale ♦

To merer bewaringhe vnde grøtere bekantnisse alle desser hir screuen stůcke so hebbe ik Ricwan Iohanssøn vorebenomeden myn inghezeghel myd willen vnde widscop henghet vor dessen mynen openen breff vnde bidde ik de erwerdighen manne also Hermen Steuenssøn borghermester to der Landeskrone Hermen Meygerlynk . Iohan Peterssøn . Hans Manscowe . Henning Skildesort . Magnus Børnssøn rathlude dar sulues dat se henghen ere inghezegele hir vore to ener witlychet

Screuen to der Landeskrone na godes boort dusent iar veerhwndert iar dar na vppe dat veerteynde iar an sunte Egidius daghe des hilghen abbatis ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 20121 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.