1414. 12. september.. Bologna


Paven befaler ærkedegnen i Roskilde at reservere kanonikat og præbende i Lund for Jens Jakobsen, skønt denne forud har kanonikat og præbende i Roskilde og sognekirken i Kalundborg. Kanonikatet og præbendet har den udvalgte biskop Navne (Jensen (Gyrsting)) af Västerås haft inde, men den biskoppelige byrde må forventes at medføre disses vakance.

Arkivalske oplysninger og tekst efter APD l.l.

Tekst

Archidiacono Roskildensi. Dignum ctc. Cum itaque canonicatus et prebenda ecclesie Lundensis, quos Nawno electus Arosiensis tempore promotionis per nos facte de ipso ad ecclesiam Arosiensem . . obtinebat, prout adhuc obtinet, per hujusmodi promotionem et munus consecrationis impendendum eidem electo vacare sperentur, nos, volentes Johannem Jacobi canonicum ecclesie Roskildensis . . favore prosequi gratioso, discretioni tue . . mandamus, quatenus, si post diligentem examinationem eundem Johannem ad hoc idoneum esse reppereris . ., canonicatum et prebendam predictos [fructus 3 mr.], cum illos . . quovis modo preterquam per ipsius electi obitum vacare contigerit, conferendos eidem Johanni . . donationi tue auctoritate nostra reserves, non obstante . . . quod idem Johannes canonicatum et prebendam dicte ecclesie Roskildensis necnon parrochialem ecclesiam in Kalingburg Roskildensis diocesis [omnium fructus 10 mr.] noscitur obtinere. Datum Bononie 2. id. sept. anno 5.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.