1414. 22. november.


Jens Jakobsen (Gøye) i Tårs pantsætter halvdelen af sin hovedgård i Radsted til hr. Oluf Akselsen (Gøye) i Krenkerup for seks lødige mark.

Tekst efter reg.

Tekst

f. Item ith breff att Jes Jepsøn y Torness panttsetter her Oluff Axelsøn y Krennckerup halff sinn hoffuitgaard y Radsted liggendis for vj lødig marck / ♦

Datterit sancti Clementis afftenn aar etcetera mcdxiiij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.