1414. 16. december.


Elav Jensen, væbner, pantsætter to gårde i Danstrup.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et pante breff aff Elloff Jenssen weffner paa ij gaarde j Danstrup / ♦

Datum mcdxiiij dominica ante festum sancti Thomæ apostoli : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.