[1414. 16. december] . Vejle


Bo (Mogensen (Lang)), biskop i Århus, skriver til borgmestre og råd i Århus angående et netop indgået forlig mellem ham og domkapitlet i Århus på den ene side og borgerne i Århus på den anden side.

I forlængelse heraf meddeler biskop Bo, at der ikke kan holdes gudstjeneste i domkirken, da de gejstlige, som skulle varetage den, er fordrevet fra domkirken og ikke kan få sikkerhed for liv og gods.

Tekst efter Aa.

Tekst

Boecius dei gracia / ♦

Episcopus Arusiensis / ♦

Premissis premittendis ♦

Wither at wi fingæ her wti gaar i breff wndher lillæ Eriks ok Thyriæs / naffn, ok insiglæ, sosom thet ludher, tha æn for gutz, ok fredh skyld sændæ wj æn til ryggæ / thennæ breffwisere, her Lass Kraffsæ meth then samæ makt[1] ther wi screffwæ idher til thet han / ok the samæ Pether Erikssøn Michel Øbætssøn , ok Niss Palnssøn , æller andhræ godhæ men, hwem / capittel ther til wil haffwæ sculæ fwl makt[2] haffwæ at sighæ ok wissæ then fredh ther / begræbæt ær melløm idher wart capittel ok oss, so at the ok wi willæ ok sculæ hanum holde wden arkt, wm ii willæ ladhæ thøm ok oss, so hanum i ghen sighæ ok wissæ wden / arkt, meth godhæ men aff idhert radh ok by[3]

Ok vm thet ii scriffwæ wm gutz thienestæ, tha weth thet / guth ther all thing weth, at thet ær ænghen ledhræ æn oss, at ther scal gutz thienestæ / fallæ wti war domkirkæ, ther thes wær ey kan holdes, førstæ the ther hennæ wpholde / schulæ ære bort dreffnæ, ok konnæ ey fa then forwaringæ, at the mwæ wære theres / liiff ok gotz felighæ ♦ Wi haffwæ aldhræ hørt annet, æn hwre man scal wissæ æller sighæ en fredh, at then[4] scal io sighæs ok wissæ hanum wdhen arkt, ther ey kan oss skee / aff idher ♦

Scriptum Wetlæ dominica post diem Lucie virginis nostro sub secreto ♦

1. makt] maikt, A. 2. makt] maikt, A. 3. by] bi, A. 4. then] rettet fra thet i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.