1414. 23. december. Helsingborg


Kong Erik 7. af Pommerns beskærmelsesbrev for Skælskørs borgere. Han under og stadfæster dem også alle de privilegier, frihed og nåde, som hans forfædre havde undt og stadfæstet borgerne i Slagelse.

Tekst efter Ab.

Tekst

Vi Erich med Guds naade, Danmarks, Sverrigs, Norges, Vendes og Gottes konning etcetera hilse alle mænd som dette brev see eller høre kierligen med Gud og vor naade, og kundgiøre, at vi have taget vore elskelige borgere af Skielskiør og deres gods, hiøn og tienere i vor særdeles værn, fred og hæin, og unde og stadfæste dem alle de privilegia, frihed og naade, som vore forældre undt og stadfæst have vore borgere i Slagelse; ♦

Thi forbyde vi alle vore fogder og embedsmænd og alle andre, i hvo de helst ere, fornævnte vore borgere i Skielskiør herimod i nogen maade at hindre, under vor naade og kongelige hævn. ♦

Dateret Helsingborg 1414. Dominica proxima ante festam nativitatis domini. ♦

Nostro sub secreto. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.