1414.. Ålevad


Hr. Henrik Wardenberg, ridder, skøder tre gårde og gods til Egeby kirke og præstens underhold.

Tekst efter Aa.

Tekst

Et skiødebrev dateret 1414 hvorved hr. Henric Vordenberg ridder skiøtte til Eyebye kirke og til præstebordet ibidem 3 gaarde og gods etcetera ♦

Hvor de ligge og hvad de skylde formelder brevet videre, ♦

Og gik dette skiøde paa Aalevad i bisp Hans af Odense nærværelse . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.