1414.


En gård i Fensten mageskiftes med to gårde i Mesing.

Tekst efter B-reg.

Tekst

1 pergamendtz mageschiffte paa en gaard vdi Fensteen, for[1] ij gaarde i Miessingh, datum[2] 1414[3] , som seiglen war halffparten borte aff[4] , ♦

1. en gaard vdi Fensteen, for] tilføjet over linjen i A-reg. 2. datum] mgl. i A-reg. 3. 1414] B-reg.anno 1414 A-reg. 4. aff] rettet fra paa i B-reg.mgl. i A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.