1414.


Poul Stigsen (Hvide), væbner, skøder sit gods i Fensten i Gosmer sogn, Hads herred, til biskop Bo (Mogensen (Lang)) af Århus.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et pergamendtz schiøde breff[1] paa noget goedtz i Fendstien i Gossmer sogen i Hadtzherrit som Poffuell Stiissen her webner haffuer schiødt Boe [2] bischop i Aars, ♦

1414[3] . ♦

1. schiøde breff] B-reg.schøde A-reg. 2. Boe ] i B-reg. først skrevet b, rettet in scribendo til Boei A-reg. læses Gloch ro (?). 3. 1414] B-reg.Anno 1414 A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.