1414..


Niels Jakobsen kaldet Sappi, borger i Næstved, sælger Torkil Pedersen, borger sammesteds, en bod liggende ved rådhusets nordside.

Tekst efter reg.

Tekst

Niels Jacobssønn som kalltis Sappe, borger vdj Nested, soldte och skiødte Torckell Pederssønn sinn medborger enn boe der samme stedtz liggendiss hoess raadhuesset paa denn norde siide ♦

Anno 1414 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.