1414. .


Brev om lovlig hævd for Nørre kloster på Kongsvad Mølle.

Tekst efter reg A.

Tekst

Windtne, att Kongewadtz[1] mølle haffuer mere end mandtz minde liggitt till Nørre closter. ♦

Anno[2] 1414. ♦

2. Anno] Mgl. reg. A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.