1414. .


Tingsvidne om, at to tredjedele af engen mellem "Groffue Wette" (ukendt lokalitet) og Munkebro (Nørhald herred) tilhører Nørre kloster, og en tredjedel tilhører Ulstrup (Onsild herred).

Tekst efter reg A.

Tekst

Thingswindtne, att the tho deele wdj thend eng fra Groffue Wette[1] och till Munckebroe[2] er Nørre closters, och thend thredie deell till Wlstrup[3] . ♦

Anno[4] 1414. ♦

1. Groffue Wette] Graauette, reg. B. 4. Anno] Mgl. reg. A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.