1414. [Næstved]


Tideke Bent af Menstrup overdrager Næstved Skt. Peder kloster alt sit gods til bod for sin sjæl.

Tekst efter reg.

Tekst

Tidikinus Bænd contulit et scotavit monasterio in remedium anime sue omnia bona sua mobilia et immobilia ♦ Mcdxiiii ♦

Oversættelse

Tideke Bent overdrog og skødede alt sit gods, løsøre og fast ejendom, til klosteret til bod for sin sjæl. 1414.