1414. [Sjællands landsting]


Landstingsvidne om Marine Gribs overdragelse af gods i Skullerup til Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Wor witnet po lantzting at Marinæ Griffs gaff een gard tiil closter liggendis i Skullerop giuer eet pund korn ♦ Mcdxiiii ♦ Thenne gard fik Oleff Daa t. xlviii.

Oversættelse

Landstingsvidne, at Marine, enke efter Grib, gav en gård i Skullerup til klosteret. Gården giver et pund korn. 1414. Gården fik Oluf Daa, hvilket fremgår af rubrik t. 48.[A]

A. Der hentydes til en indførelse fra 1497..