1415. 18. januar. Århus


Kristian Wille, væbner, kvitterer borgmester, råd og almue i Århus på Kong Eriks vegne for 100 mark lybsk af deres skat, som var forfalden sidste Skt. Mortens dag.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ thæ thettæ bref se æller høræ hæilsner jæch Kristern Willæ ther wæbner ær[1] quæti meth gwdh ♦ Thet skulæ allæ witherlicht we thæ nw ære aller kommæ skulæ [2] ath jæch witherkennes mæch ath hawæ vpboræth af thæ godhæ mæn af Arws af borwgmester ogh radmæn ogh almowen hwndærth lybske mark po myn nodhighæ herræ konyngh Eriks wæghænæ hwælkæ hans nodhæ mæch skyldich war[3] af thæres skat ther thæ skulæ vt giwæ ath sancte Mortens dach nw war / ♦

Ogh lather jæch ogh mynæ arwinghæ thæm ogh thæræ arwinghæ quit ogh orsach for hwær manz tiltalæ ♦

Til thæs bæther things for warælsæ so hawer jæch fornæwændæ Kristern Willæ myt jngsigæl thrykt po thettæ bref thet skræwet ær j Arws æfter wors herræ føthælsæ aar thwsændh firæ hwndærth po thet xvo aar thæn frædach næst for sancte Fabianus ogh sancte Cebastianus dach etcetera ♦

1. ær] he herefter slettet, A. 2. skulæ ] skrevet ov. l., A. 3. war] af thæræs skat herefter slettet, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.