[1415 eller 1417]. 21. januar . Marienborg


Hr. Jens (Bondesen) Due (Glob), ridder, beder borgmestre, rådmænd og almuen i Århus om omgående at sende 30 bevæbnede mænd til Flensborg for at hjælpe kongen med at forsvare landet, da hertugen og greven samler deres mænd og agter at belejre Flensborg.

Tekst

Jægh Jæns Duwæ riddære helssære burghmæstære, rathmen ogh all almwghen i Aars kærligh mett guth . ♦

Jægh bether ether ogh biwther hartheligh pa myn heræ konnynghens weghnæ ath i strax hiid kommæ til Flænsburgh mett XXX weriendæ anten til skepps ellære hæst wdæn all dwalæ ogh tøffryngh om i wilæ noghet gøræ myn heræ konnynghen lyøfft ære ogh righens bestandelse fore thy hertoghen ogh grewen hawæ theræ gantze samlyngh ogh menæ ath bestollæ Flænsburgh ogh byerghet ellære andere slot hæære i myn heræs land fore thy kommære ændeligh ogh hyælpper ath weriæ hans land ogh slot som i welæ hawæ hans gynstæ ogh thach ogh bewisære ether hæære wdi som han ether til trooer ♦

Skrevet pa Marienburgh sante Agnetis dagh wnder myt jnciglæ thrycket paa ryggæn aa thettæ breff . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.