1415. o. 2. februar. Stevns herredsting


Tingsvidne af Stevns herredsting i Store Heddinge om, at Jakob Knudsen [Akeleye] er erklæret kvit for skifte, arv og gæld efter sine forældre.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn thættæ næruærendæs breef se allær høræ læsæt helsær jegh Nyæls Almærsøn præst ær i Heddyngæ Thruæls Dyegn byfouæt i thæn sammæ stath Nyæls Pæthærsøn oc Jeyop Iensøn buruæ mæstæræ i Heddyngæ Jens Mattæssøn af Byerkorp auobn ær Suen Clauæsøn byman i Hædyngæ Pæthær Hvid i Frøsløf quæthiæ meth guth evinnæleghæ ♦

Vy kungøræ thet allæ mæn so vel the nu æræ som the kommæ skulæ at vndæ vars hærræ føthælsæ ar thusændæ ar fyra hundræthæ pa thet fæmtendæ thæn thyng dau næst foræ køthænmøssæ dau: varæ skykkæthæ foræ vos oc foræ andræ gotæmæn pa vort hæræsthyng i Hæddyngæ skell[eg]hæ mæn oc ærleghæ som Iens And af Leuætoftæ Pauæl [.] af [.] oc Andærs Suensøn af Hauænløf auobn æræ:

The een hethærlegh [ma]n oc en ærlegh Jeyop Kn[u]tsøn i V[alby] [1] i Stæuæn[s hæræth] auabn ær l[øs] oc orsaghæ aldelæs lodæ foræ alt skyftæ ar[f] oc gyald æftæ[r] ha[ns] fa[t]hærs døth Knud af Arnøuæ oc hans husfruæs Johanæ huæs siælæ guth hauæ:

thet vi hauæ hørt oc set thet vydnæ vy meth thættæ næruærændæs breef:

tyl huæs thyngs beuysælsæ tha hængæ vi varæ ingseylæ hær foræ ♦

gyuæt dau oc aar so før ær saut.

Oversættelse

Jeg, Niels Almersen, som er præst i Heddinge, Troels Degn byfoged i det samme sted, Niels Pedersen og Jakob Jensen borgmestre i Heddinge, Jens Madsen af Bjælkerup, som er væbner, Svend Claussen bymand i Heddinge, Peder Hvid i Frøslev, hilser alle mænd, som ser eller hører læst dette nærværende brev med Gud evindelig

Vi bekendtgør for alle mænd såvel nulevende som kommende, at der i vor Herres fødelsesår 1415 på den tingdag lige før kyndelmisse blev skikket for os og andre gode mænd på vort herredsting i Heddinge skellige og ærlige mænd, som er Jens And af Lejestofte, Poul [.] af [.] og Anders Svendsen af Havnelev, væbnere

De lod en hæderfuld og ærlig mand, Jakob Knudsen, som er væbner, i Valby i Stevns herred frit og retfærdigt skifte al arv og gæld efter hans fader Knud af Arnøje og dennes hustru Johannes død - må Gud bevare deres sjæle!

Det, som vi har set og hørt, vidner vi med dette nærværende brev

Til disse tings bevisning hænger vi vore segl her

Givet dag og år, som er sagt før