1415. 10. februar . Flaterud


Ture Stensson (Bielke), ridder, pantsætter Sven Båd, væbner, gården Vastad med kværn og en gård i Skällentorp i Eftra sogn, Halland, for 300 mark rede penge.

Tekst efter SDHK nr. 18484.

Tekst

Alla thøm thettæ bref høræ ellæ see helsar jak Thwre Stensson ryddare æuerdheleka mædh warom herræ . ♦

Gør jæk allom witerleket oc kwnnokt oc kænnes oppenbara mædh thettæ mith opnæ breff swo for komasculandum som for them nw ære mik aff rættæ oc witerleke skuld gieldskyldughan wara ærlekom manne Swen Baat thry hwndredhæ mark redho pæningæ swa dana mynt som nw ær gængkt oc gæft jnnæn Halland / for hwilkæ fornempdæ pæningæ swmmo jak honom sæter oc andwardhar til en wissan oc brwkeleken pant thættæ mith gotz som hær æpter næmpnes / ♦

Swasom ær først en[1] gardh Watzstadha j Halland lygiandes j Æftræ sokn oc en qwærn thær sama stadz ♦

Item en gardh j Skælnathørp / mædh allæ thessens godz tillaghom som ær aker æng skogh fyskewatn fæmark jnnæn wato oc thørro nær by oc fiærran ængo wndæn takno thæt til thænnæ fornempda gotz aff alder til lyghat hafuer oc mædh swa dana forskælom at fornempde Swen Baat scal hafwa oc behalda all thænnæ fornempdæ gotz til en sikran oc wissan pant / nywtæ oc wpbæræ alt thæt som thættæ forscrifnæ gotz skyldæ ellæ ræntæ kan j hwario handæ thæt wara kan / til thæn dagh jak ællæ minæ arfwingæ thættæ fornempdæ gotz j gen løsæ af fornempda Swen Baat ellæ hans arfwingom fore fornempdæ pæningæ swmmo thry hwndredha marker oc ænkte afslaa j howdhpæningænæ . ♦

Kwnne thæt oc swa skee at noghet af thættæ fornempda gotz j nogher handæ matto mædh noghan ræt ællæ landz lagh fornempda Swen Baat ellæ hans arfwingom af ginge tha tilbynder jak mik oc minæ arfwingæ fornempda Swen Baat oc hans arfwinga swa got gotz oc mædh swa myket afgield j gen widher læggiæ æpter wenæ sægn wppa badha sydher ♦

Til thessens wysso oc stadhfæstilse tha hænger jak witandes mith jncighle for thettæ bref oc bedhes jak beschedhelekæ manna jncighle swasom ær Pæther Niclisson foghete j Flatarydh oc Halwardh Wdzsson s foghete pa Skagholm[a] at hængiæs for thettæ breff til wytnisbyrdh ♦

Datum Flatarydh anno Domini millesimo cdoxvo die beate Scolastice virginis etcetera ♦

1. en] men, A; skal muligvis forstås som min.
a. Skagholm] Se A.-C. Mattisson, Medeltida nordiska borg- och sätesgårdsnamn på -holm (1986), s. 38ff..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.