1415. 24. februar.


Jens Jakobsen (Gøye (i Tårs)) pantsætter for fire lødige mark hr. Oluf Akselsen (Gøye) sin halve fædrenegård i Radsted, som han havde arvet efter sin fader Jakob Pedersen (Gøye), og som hr. Oluf Akselsen tidligere havde ejet.

Tekst efter reg.

Tekst

g. Item ith breff att Jes Jepsøn panttsetter her Oluff Axelsøn sinn halffue federne gaard vdi Radsted liggendis som hand arffuede effter sin fader Jep Pedersøn for iiij lødig marck wthi huilchenn gaard her Oluff Axelsøn thillforne haffde eygendommen ♦

Datterit sancti Matthiæ apostels dag mcdxv / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.