1415. 9. marts.


Hr. Jens Truedsen (Due) ridder af Svenstorp oplader til ridder hr. Niels Svendsen (Sparre) af Ellinge de gårde i Brönneslöv og Barsebäck, som Porse Jakobsen af Brönneslöv havde pantsat til ham.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff se elle høre læsit helsær jac Jenis Thruetssøn riddere j Suenstorp kærleghe meth worum herre ♦ Thet scal alle mæn widerlicht ware nerwarende oc kommende thet jac wetherkænner mich meth thette mit opne breff en welboren man her Niels Suenssøn ridder j Ellinge thenne breff[ø]re rettelighe hawe wpladit alt thet gozt hwilkit som Porsse Jepssøn af Brynisløf mich til pant hawer sat meth breff oc al wilkaar som ther ær jnnen screuit swasom ær twa garthe j Brynisløf oc en garth j Barssebech [1] meth al thesse gozt tilligilse enghte wndentaghit ee hwat som thet kan helst nefnæs ♦

Oc wil jac then forde her Niels Suenssøn oc hans aruinge the forde gozt hemle oc tilsta j alle made som the mich satte ære for et pant for hwars mans tiltaal swa længe til the forde gozt worther hanom laghleghe af løsde elle hans aruinge swasom forde Porsses breff wduiser ♦

Til mere wisse oc stathfestilse tha ær mit jngzile nerwarendes for thette breff henght meth gothe mæns jngzile Twle Tyghessøn oc Aghe Boolssøn wepnære nærwerendes ære forehegnde ♦

Datum anno domini mo cdo xvo sabbato proximo ante dominicam letare ♦

1. Barssebech ] r skrevet ov. l., A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.