1415. 10. marts. Vadstena


Kong Erik 7. af Pommern bekendtgør at have taget abbedissen og konventet i Vreta kloster samt alle deres godser, tjenere, tyende og fæstere under sin beskyttelse.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Erik meth gudz nathe Danmarks Swerigis Norgis Wendæ oc Gotæ koning oc hertugh j Pommeren helsæ alle mæn som thettæ breff see æller høre kerlighe meth gudh oc wor nathe oc kungøre at wy haue taghet abbatissen . oc alle jonfrwernæ j Wretæ . alt theris gotz . thiænere . hion oc landbo j wor synnerlighe wærn fridh oc hæyn / them oc theris gotz badhe rørende oc wrørende serdelis at wærne oc bescherme ♦

Oc vnne wy oc stadhfæste them alle the priuilegiæ frihet oc nathe som wore forældre them friest vnt oc giwet haue æffter thy som thisse breff wtuiisæ som her till thettæ wort breff hængde ære

Oc forbyuthe wy alle foghetæ oc æmbetzmen oc alle andre ee hwa the hælst ære forde abbotissæ æller jomfrwærne theris gotz thiænere hion æller landbo amod thenne wor nathe athindræ æller j nogra made at wforrætte vnder wor wrethe oc koninglighe hæffnd ♦

Datum Watzstenis anno domini mcdxvo dominica letare nostro sub secreto presentibus apposito in pendenti ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.