1415. 23. marts - 1415. 31. december.


Ærkebiskop Peder af Lund bevidner, at Åge Tostesen i hans kammer i Lund har solgt og skødet sin gård i sankt Thomas' sogn i Lund til domkapitlet sammesteds.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus . Petrus dei gracia . archiepiscopus LundensisSuecie primas et apostolice sedis legatus salutem in domino sempiternam ♦

Constare volumus universis . quod sub anno domini mcdquintodecimo . constitutus coram nobis Lundis in camera nostra vir discretus Acho Tostæssøn de Alberte dilecto capitulo nostro Lundensi curiam suam in parrochia beati Thome Lundis . conti<g>uam[1] cimiterio ad austrum . cum omnibus suis pertinenciis vendidit . scotavit . et in sinum domini Nicolai Twonis canonici nostri Lundis . legaliter assignavit jure perpetuo possidendam recognoscens se sufficiens precium pro dicta curia de capitulo antedicto integraliter sublevasse ♦

Insuper obligavit se et heredes suos ad appropriandum . liberandum vel disbrigandum memorato capitulo sepedictam curiam ab impeticione quorumcumque ♦

In cujus rei testimonium secretum nostrum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini ut supra ♦

1. conti<g>uam] continuam Aa, men se 1415. 23. marts.

Oversættelse

Peder, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas og det apostolske sædes legat, til alle der ser dette brev, evindelig hilsen i Herren.

Vi vil, at det skal stå klart for alle, at i det Herrens år 1415 fremstod den gode mand Åge Tostesen af Alberta for os i vort kammer i Lund og solgte og skødede vort kapitel i Lund sin gård i sankt Thomas' sogn i Lund nær kirkegården mod syd med alle dens tilliggender, og overdrog den lovmæssigt i kappefligen på hr. Niels Tuesen, vor kannik i Lund, til at besidde med evig ret; idet han erklærede helt igennem at have oppebåret tilstrækkelig betaling for nævnte gård af førnævnte kapitel.

Tillige forpligtede han sig og sine arvinger til at hjemle, fri eller frigøre omtalte kapitel den oftnævnte gård for krav fra enhver.

Til vidnesbyrd om dette er vort sekret hængt ved dette brev.

Givet i det ovennævnte Herrens år.